ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร ตำแหน่ง พนักงานราชการเฉพาะกิจ

14 กรกฏาคม 2564

ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ราชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร ตำแหน่ง พนักงานราชการเฉพาะกิจ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่